Kute koła/ Forged wheels

  • Październik 26, 2019

Kute koła są lekkie, ponieważ mogą mieć cieńszy kształt niż koła odlewane. Koła o cienkich kształtach są zwykle słabe, ale jedną z charakterystycznych cech kutych kół jest ich wytrzymałość. Dlaczego?
Sekret tkwi w strukturze metalograficznej zwanej liniami przepływu włókien, która biegnie wewnątrz kutych kół.

Forged wheels are lightweight because they can be more thinly shaped than cast wheels can. Thinly shaped wheels are usually weak, but one notable characteristic of forged wheels is their strength. Why is that?
The secret behind this lies in the metallographic structure called fiber flow lines, which run inside forged wheels.

Kucie to metoda formowania metalu polegająca na wywieraniu nacisku na metal. Podczas tego procesu, podczas gdy włókna metalu są miniaturyzowane, gęstość jego tkanki wewnętrznej wzrasta, gdy włókna wyrównują się w wyraźnym kierunku. W rezultacie, podobnie jak wiązka włókien, tworzona jest tkanka metalowa, która może skutecznie wytrzymać siłę zewnętrzną.
Tak wytworzona tkanka metalowa to linie przepływu włókien. Dzięki temu koło ma swoją siłę w podobny sposób, jak układ mięśniowy daje siłę żywemu organizmowi.

Forging is a method of molding metal that involves applying pressure to the metal. In this process, while the metal’s fibers are miniaturized, the density of its inner tissue increases as the fibers align in a clear direction. Consequently, like a bundle of fibers, a tissue of metal is created that can withstand external force effectively.
The metal tissue created in this way is the fiber flow lines. These give the wheel its strength in a similar way to how a muscular system gives strength to a living organism.

Za stroną https://www.rayswheels.co.jp/concept/technology.php?lang=en&tech=2
Back to top